Οι δυναμικές ιστοσελίδες εμφανίζουν διαφορετικό περιεχόμενο για διαφορετικούς χρήστες, κρατώντας τον ίδιο σχεδιασμό και την διάταξη. Στόχος των δυναμικών ιστοσελίδων είναι να εμφανίζουν περιεχόμενο που αλλάζει συχνά.

There aren't any posts currently published under this tag.