Οι μηχανές αναζήτησης(search engines) ειναι προγράμματα τα οποία βοηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών από τους χρήστες μέσω κλειδιών αναζήτησης ή φράσεων.